Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, z wyłączeniem budynku i obiektu małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ich ulepszenia.

Budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu, jeżeli są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa udzieli wyczerpującej konsultacji z zakresu prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami 661 33 22 59.

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości dla budowli

W przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2% ich wartości.

Ustalanie wartości budowli przez biegłego 

Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) powołuje biegłego, który ustali tę wartość. 

W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.

Organ podatkowy powołuje biegłego spośród rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Zobacz również: Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Kiedy budowle opodatkowane są podatkiem od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, ze podatkiem tym opodatkowane są jedynie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak opodatkowane są budowle podatkiem od nieruchomości?

W przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2% ich wartości. Podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania przez podatnika amortyzacji. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa.

Źródła:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Etel,2009

Podobne wpisy

Doradca podatkowy a księgowy różnice

Doradca podatkowy czy księgowy – jakie są różnice? 

Zarządzanie finansami w biznesie to wyzwanie, które wymaga odpowiednich narzędzi i wsparcia ekspertów. Jednym z częstych pytań, które się pojawiają,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym?

Kiedy warto zgłosić się do doradcy podatkowego?

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz doradcy podatkowego? W dzisiejszych czasach zarządzanie podatkami w Polsce może być skomplikowane, zarówno dla przedsiębiorców, jak
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego?

Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest audyt podatkowy i czy może cię dotyczyć? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś małym przedsiębiorcą,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Odwołanie od decyzji podatkowej

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Podjęcie decyzji podatkowej przez urząd skarbowy może wywołać wiele emocji, zwłaszcza jeśli jest ona niekorzystna. Nie musisz jednak akceptować każdej
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy