Zakładanie i przekształcanie spółek

Zakładanie i przekształcanie spółek

Zapewniamy obsługę prawną w trakcie procesu zakładania i przekształcania spółek, w ramach której oferujemy doradztwo prawne w zakresie wyboru rodzaju spółki, sporządzenie dokumentów i wniosków oraz reprezentowanie klientów podczas rejestracji spółki.

Zakładanie spółek

Przeprowadzimy Państwa przez proces zakładania spółki. Nasi klienci mogą liczyć na analizę swojej sytuacji i dobór odpowiednich narzędzi dopasowanych do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Sporządzimy projekt umowy spółki lub statutu, a następnie zarejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowy, Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.

Przekształcanie spółek

Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesu przekształceń spółek prawa handlowego. W ramach usługi zajmiemy się zgromadzeniem i analizą potrzebnych dokumentów, na podstawie których opracujemy porządek działań i przygotujemy dokumentację związaną z przekształceniem spółki. Zapewniamy nadzór i analizę nad dokumentami, których sporządzenie leży po stronie notariusza. Podpisane dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację przekształcania złożymy do odpowiedniego sądu. Będziemy czuwać nad poprawnością całego procesu aż do jego zakończenia.