Prowadzenie spraw sądowych

Prowadzenie spraw sądowych

Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych z zakresu wielu dziedzin prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, spadkowych i podatkowych. Reprezentujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Prowadzenie sporów sądowych obejmuje wiele etapów i wymaga od nas dokładnego przygotowania się, dlatego współpraca rozpoczyna się od obszernego wywiadu, analizy sprawy, oceny ryzyk i przygotowaniu rozwiązań, a kończy na sporządzaniu pism i reprezentowaniu klientów przed sądami.

Przejrzyście skonstruowany wniosek

Uważamy, że przemyślane żądania i przejrzysty plan działania poparty zrozumiałym uzasadnieniem i materiałem dowodowym mają kluczowe znaczenie dla korzystnego orzeczenia końcowego. Dlatego wiele czasu poświęcamy na dopracowanie schematu działania. Każdy krok opracowujemy w konsultacji z klientem.

Pełna obsługa prawa na etapie przedsądowym i sądowym

Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie, by wynik sprawy był satysfakcjonujący dla reprezentowanej strony i jednocześnie chronił dobra obu stron sporu. Współpraca z nami oznacza pełną obsługę prawną. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, pomożemy zgromadzić materiał dowodowy i na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych postępach procesu. Działamy stanowczo i elastycznie. Znajdujemy rozwiązania dopasowane do aktualnego stanu sprawy. Przed każdą rozprawą ustalamy z klientem priorytety i plan działania. Natychmiast informujemy klientów o wynikach rozpraw.