Wygrane sprawy podatkowe

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.05.2023r. sygnatura akt II FSK 200/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2022r. sygnatura akt I FSK 1233/18
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.11.2022r. sygnatura akt I FSK 1044/22
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.01.2022r. sygnatura akt III SA/Wa 1021/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.05.2023r. sygnatura akt II FSK 2746/20
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8.04.2022r. sygnatura akt III SA/Wa 2361/21
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.05.2021r. sygnatura akt III SA/Wa 1602/20
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5.11.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 2607/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019r. sygnatura akt III SA/Wa 433/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 124/20
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019r. sygnatura akt III SA/Wa 434/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.02.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 1568/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.02.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 1569/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28.03.2019r. sygnatura akt I SA/Ke 35/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2018r. sygnatura akt III SA/Wa 313/18
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.12.2017r. sygnatura akt III SA/Wa 3457/16
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.11.2017r. sygnatura akt III SA/Wa 3391/16