Wygrane sprawy podatkowe

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2024 sygn. akt I FSK 2282/19
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2024 sygn. akt I FSK 652/22
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2024 sygn. akt I FSK 656/22
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.05.2023r. sygnatura akt II FSK 2746/20
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.05.2023r. sygnatura akt II FSK 200/21
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2022r. sygnatura akt I FSK 1233/18
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.11.2022r. sygnatura akt I FSK 1044/22
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.01.2022r. sygnatura akt III SA/Wa 1021/21
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8.04.2022r. sygnatura akt III SA/Wa 2361/21
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.05.2021r. sygnatura akt III SA/Wa 1602/20
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5.11.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 2607/19
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019r. sygnatura akt III SA/Wa 433/19
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 124/20
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.12.2019r. sygnatura akt III SA/Wa 434/19
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.02.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 1568/19
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.02.2020r. sygnatura akt III SA/Wa 1569/19
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28.03.2019r. sygnatura akt I SA/Ke 35/19
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2018r. sygnatura akt III SA/Wa 313/18
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.12.2017r. sygnatura akt III SA/Wa 3457/16
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.11.2017r. sygnatura akt III SA/Wa 3391/16