Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Do naszych obowiązków należy doradztwo oraz reprezentowanie klientów zarówno przed sądem i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i przed pracodawcą lub innymi organizacjami zakładowymi. Pomożemy w rozstrzygnięciu sporów i zadbamy o ochronę praw obu stron stosunku pracy.

Zakres naszych działań

Reprezentujemy osoby fizyczne i przedsiębiorców podczas rozmów ugodowych i negocjacji w sporach pracowniczych. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. W szczególności, w przypadku:

 • likwidacji stanowiska pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zadośćuczynienia/odszkodowania z tytułu stosowania mobbingu,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia i od wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
 • odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń w postaci premii, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 • naruszenia zakazu konkurencji,
 • ustalania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń,
 • ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • umarzania należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozkładania należności w systemie ratalnym,
 • odwołań od decyzji w zakresie podlegania bądź niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.