Prawo rodzinne

Świadczymy usługi obejmujące doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego. Pomożemy Państwu w sprawach dotyczących rozwodów, alimentów, podziału majątku oraz władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Z uwagi na delikatny charakter spraw rodzinnych dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i poufności.

Obsługa spraw rozwodowych

Zapewniamy pełną obsługę spraw rozwodowych, zaczynając od mediacji i negocjacji dążących do ugody między stronami, aż po reprezentowanie klientów przed sądami zarówno w sprawach rozwodowych, jak i wszystkich sprawach rodzinnych, wynikających z rozpadu małżeństwa. Pomożemy napisać i złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie jednej lub obydwu stron, a także bez orzekania o winie. Do dokumentów dołączyć można wnioski związane z opieką nad dziećmi, zobowiązaniami alimentacyjnymi, a także aspektami majątkowymi.

Władza rodzicielska i opieka nad dziećmi

Władza rodzicielska określa obowiązki i uprawnienia rodziców względem dziecka i jego majątku. W sytuacji zagrożenia dobra dziecka rodzic może mieć ograniczoną władzę rodzicielską, zawieszoną lub może zostać jej całkowicie pozbawiony. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie wszystkich spraw związanych z władzą rodzicielską oraz ustaleniem kontaktów z dziećmi. Zajmiemy się sporządzeniem pism procesowych oraz pomożemy w skompletowaniu materiału dowodowego.

Sprawy alimentacyjne

Obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców wobec dzieci, krewnych w linii prostej i rodzeństwa. Oznacza to, że o alimenty mogą wystąpić rodzice wobec dzieci, a także małżonkowie przeciwko sobie. Sprawy o alimenty wymagają dokładnego przygotowania się i zebrania obszernego materiału dowodowego potwierdzającego niedostatek i brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Sąd jednocześnie rozpatrzy możliwości finansowe strony, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny. Nasze usługi obejmują pomoc zarówno uprawnionego do żądania alimentów, jak i klientów, wobec których złożono wniosek o spełnienie obowiązku alimentacyjnego.

Podział majątku

Podział majątku wspólnego jest niezwykle ważną kwestią po trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zawsze dążymy do ugodowego podziału majątku prowadząc mediacje i negocjacje między stronami. W przypadku braku porozumienia, reprezentujemy klientów w sprawach ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. W zakresie usług oferujemy analizę sytuacji prawnej klienta, konstruowanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i oświadczeń oraz pełną opiekę prawną w procesie przed sądem powszechnym.