Kontrola podatkowa

Kontrole podatkowe, kontrole celno – skarbowe, postępowania podatkowe i sądowe


Reprezentujemy klientów podczas kontroli podatkowych i kontroli celno – skarbowych, w
postępowaniach podatkowych i sądowych, w tym przed NSA, w zakresie podatków
dochodowych, VAT, akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności
cywilnoprawnych. Mamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie kontroli i postępowań
podatkowych. Reprezentowaliśmy klientów w prawie 300 kontrolach i postępowaniach
sądowych, w większości zakończonych sukcesem.

kancelaria prawno podatkowa

Nasza oferta w zakresie kontroli i postępowań przed organami podatkowymi obejmuje:

Reprezentację w trakcie kontroli podatkowych i celno – skarbowych,

 • Reprezentacja podczas postępowań podatkowych, w tym w postępowaniach
  odwoławczych przed dyrektorami izb administracji skarbowej i samorządowymi
  kolegiami odwoławczymi,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wezwania, wyjaśnień, zastrzeżeń do protokołów z
  kontroli podatkowych,
 • zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg i stanowiska w sprawie
  wyników kontroli,
 •  Przygotowywanie wniosków dowodowych i innych pism procesowych oraz odwołani
  do dyrektorów izb administracji skarbowej i samorządowych kolegiów
  odwoławczych,
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów dla celów kontroli podatkowych i kontroli
  celno – skarbowych,
 • Aktywny udział w przesłuchaniach świadków i stron na każdym etapie postępowań.

dokumenty - kancelaria prawno podatkowa

Nasza oferta w zakresie reprezentacji przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA obejmuje:

Reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, w tym
przygotowywanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów
administracyjnych oraz wszelkich pism w trakcie postępowania przed tymi sadami,

 • Przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  odpowiedzi na skargi kasacyjne i innych pism procesowych w tym postępowaniu oraz
  reprezentacja na rozprawie przed NSA,
 • Przygotowywanie skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach
  podatkowych,
 • Przygotowywanie skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
  Luksemburgu i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach podatkowych.

Czym się różni kontrola podatkowa od kontroli celno-skarbowej?

Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie Ordynacji podatkowej. Z kolei
kontrola celno-skarbowa prowadzona jest na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jednak w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, do kontroli celno-
skarbowej stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Kontrola celno-skarbowa
jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Naczelnik każdego
urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym
terytorium Polski.

podpis - kancelaria prawno podatkowa