Ochrona środowiska

Ochrona środowiska i OZE

  • polskie i wspólnotowe prawo ochrony środowiska
  • doradztwo w zakresie ochrony przyrody i prawa wodnego
  • doradztwo w zakresie podatków i opłat ekologicznych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, w tym w sprawie nałożonych kar pieniężnych
  • analiza i sporządzanie umów z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony środowiska
  • pomoc prawna w zakresie gospodarowania odpadami, emisji gazów lub pyłów, gospodarki wodno-ściekowej
  • kompleksowa pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, które zakresem działania obejmują zagadnienie ochrony środowiska
  • pomoc prawna przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych
liść - kancelaria prawna