Czym jest zachowek?

Śmierć bliskiej osoby zwykle wiąże się z wieloma przykrymi emocjami. Po organizacji uroczystości pogrzebowej i uporaniu się ze stratą przychodzi czas na dopełnienie formalności związanych z testamentem. Czasami zdarza się tak, że zmarły nie pozostawił majątku w spadku najbliższej rodzinie. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji można starać się o otrzymanie tak zwanego zachowku. Czym tak właściwie jest, ile wynosi i kto może na niego liczyć?

Co to jest zachowek i czemu ma służyć? 

Czasami zdarza się tak, że testament pozostawiony przez zmarłego nie jest sprawiedliwy według jego najbliższych krewnych. Właśnie dlatego w prawie spadkowym zostało określone prawo tak zwanego zachowku, którego celem jest ochrona rodziny, która była blisko spokrewniona ze spadkodawcą.

Wspomniane prawo w praktyce polega na tym, że osoba, która czuje się pokrzywdzona, może wystąpić przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej, która jest niezbędna do pokrycia zachowku bądź uzupełnienia go. Sprawa musi być skierowana do sądu cywilnego, a jej założenie jest możliwe, jeżeli uprawniony nie otrzymał zachowku, który mu się należał w formie spadku, zapisu albo darowizny.

Komu się należy zachowek i ile wynosi? 

Osoby pominięte w testamencie, które udają się do radcy prawnego, często nie są pewne, czy zachowek im się należy, a jeżeli tak, to ile wynosi. Warto wiedzieć, że mają do niego prawo osoby, które są wymienione w treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli:

 • zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki),
 • małżonek,
 • rodzice spadkodawcy.

Zlecając prawnikowi prowadzenie spraw spadkowych w zakresie zachowku, można się domagać zachowku w wysokości połowy wartości majątku, który byłby odziedziczony zgodnie z ustawą.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której spadkobierca uprawniony do zachowku jest małoletni albo niezdolny do pracy. Wówczas może się starać o otrzymanie zachowku, który wynosi dwie trzecie udziału spadkowego wynikającego z ustawy. Co ważne, prawo do otrzymania zachowku można utracić poprzez wydziedziczenie w testamencie, odrzucenie spadku, przebywania w stanie separacji ze spadkodawcą czy zawarcia ze spadkodawcą umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy