Jak można odrzucić spadek?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo bolesne przeżycie. Jednak po załatwieniu spraw związanych z pochówkiem przychodzi czas na dopełnienie innych formalności. Mowa tutaj między innymi o sprawach spadkowych. Czasami zdarza się tak, że po odczytaniu spadku okazuje się, że spadkodawca pozostawił po sobie jedynie długi spadkowe. Wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się odrzucenie spadku. Kiedy jest to możliwe i w jaki sposób można to zrobić?

Ile czasu ma spadkobierca na odrzucenie spadku i jak może to zrobić? 

Z uwagi na to, że otrzymanie spadku nie zawsze wiąże się z korzyściami finansowymi, w prawie spadkowym została przewidziana możliwość odrzucenia go. Co do zasady, spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu spadku po śmierci spadkodawcy. Należy podkreślić, że jeżeli w tym okresie nie złożą żadnego oświadczenia, to nastąpi automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby odrzucić spadek, należy złożyć oświadczenie w sądzie rejonowym albo przed notariuszem. Co ważne, takie oświadczenie jest nieodwołalne (chyba że zostało złożone pod wpływem błędu albo groźby). W przypadku odrzucenia spadku przed notariuszem wymagana jest forma aktu notarialnego. Na odrzucenie spadku najczęściej decydują się spadkobiercy, których długi spadkowe przekroczyłyby aktywa.

Co zrobić, jeżeli upłynie sześć miesięcy od śmierci spadkodawcy? 

Czasami zdarza się tak, że spadkobierca wyraża chęć odrzucenia spadku po upływie sześciu miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy. Mimo tego, że co do zasady nie jest to możliwe, istnieją pewne wyjątki. Do naszych radców prawnych czasami zgłaszają się osoby, które przyjęły spadek pod wpływem błędu, co w praktyce oznacza, że nie miały świadomości, jaka była faktyczna wartość majątku czy jakimi wierzytelnościami był obciążony spadek.

W takim przypadku odrzucenie spadku jest możliwe, jednak należy wykazać przed sądem, że błąd był uzasadniony. Wówczas odbywa się rozprawa sądowa, na której warto wykazać dowody takiego zajścia. Kolejnym przypadkiem jest niewiedza o otrzymanym spadku oraz przyjęcie spadku pod wpływem groźby innego spadkobiercy albo osoby trzeciej. 

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy