Zakładanie i przekształcanie spółek

Zakładanie i przekształcanie spółek

Zapewniamy obsługę prawną w trakcie procesu zakładania i przekształcania spółek, w ramach której oferujemy doradztwo prawne w zakresie wyboru rodzaju spółki, sporządzenie dokumentów i wniosków oraz reprezentowanie klientów podczas rejestracji spółki.

Zakładanie spółek

Przeprowadzimy Państwa przez proces zakładania spółki. Nasi klienci mogą liczyć na analizę swojej sytuacji i dobór odpowiednich narzędzi dopasowanych do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Sporządzimy projekt umowy spółki lub statutu, a następnie zarejestrujemy spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowy, Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.

Przekształcanie spółek

Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesu przekształceń spółek prawa handlowego. W ramach usługi zajmiemy się zgromadzeniem i analizą potrzebnych dokumentów, na podstawie których opracujemy porządek działań i przygotujemy dokumentację związaną z przekształceniem spółki. Zapewniamy nadzór i analizę nad dokumentami, których sporządzenie leży po stronie notariusza. Podpisane dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację przekształcania złożymy do odpowiedniego sądu. Będziemy czuwać nad poprawnością całego procesu aż do jego zakończenia.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy