Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja często mylona jest z upadłością firmy, chociaż tak naprawdę często bywa jedynym sposobem na jej uratowanie. Kiedy przedsiębiorstwo boryka się z poważnym kryzysem, decyzja o wdrożeniu stosowanych działań naprawczych może okazać się szansą na kontynuowanie działalności, ale i zwiększenie efektywności i wzrost konkurencyjności na rynku.

Kryzys nie musi prowadzić do upadłości 

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że prowadzenie biznesu wiąże się zarówno ze wzlotami, jak i upadkami. Kryzys, nawet najbardziej poważny, wcale nie musi oznaczać konieczności zakończenia działalności. Szczególnie obecnie, w dobie wciąż przedłużającej się pandemii, należy mieć świadomość istnienia różnych rozwiązań, które mogą stanowić remedium na upadłość.

Proces restrukturyzacji obejmuje różnorodne czynności, które mają na celu uniknięcie upadłości. Jednak zakres podejmowanych działań jest różny w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Może wiązać się z koniecznością cięcia kosztów, redukcji zatrudnienia, sprzedaży części majątku, ale również wprowadzenia istotnych zmian w sposobie zarządzania firmą. Zawsze jednak wstępne etapy obejmują bardzo skrupulatnie przeprowadzoną analizę i ocenę, co następnie pozwala na dokonanie diagnozy, wyciągnięcie wniosków i znalezienie najlepszych rozwiązań naprawczych. W większości przypadków w pierwszej kolejności należy też dążyć do porozumienia się z wierzycielami, a następnie spłaty wszelkich długów. Wszystkie planowane działania muszą być jednak zatwierdzone przez sąd, gdyż dopiero na tej postawie można rozpocząć proces restrukturyzacji.

Jak skutecznie zażegnać kryzys?

Restrukturyzacja może być nie tylko sposobem na wyjście z kryzysu, ale też daje wiele nowych możliwości rozwoju. Jednak jej skuteczność w dużej mierze zależy od profesjonalnej wiedzy prawniczej i ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, doskonałej znajomości zasad funkcjonowania współczesnego biznesu, a również znajomości. Dlatego też pierwszym krokiem powinno być zawsze skorzystanie z fachowego doradztwa prawnego zapewnionego przez kancelarię specjalizującą się w obsłudze prawnej firm.

Profesjonalny doradca nie tylko prawidłowo definiuje problemy przedsiębiorstwa i przyczyny kryzysu, ale również przygotuje wstępny plan, zawierający skuteczne, a jednocześnie możliwe do zrealizowania działania naprawcze.

Podobne wpisy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy

Czas trwania postępowania podatkowego

Czas trwania załatwiania spraw przed urzędem skarbowym Zgodnie z art.139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
 • 2023 18 września
 • -
 • Brak komentarzy

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi
 • 2023 30 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy

Czym różni się kontrola podatkowa od postępowania podatkowego?

Cele i istota kontroli podatkowej Zgodnie z art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: „Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują
 • 2023 01 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy