Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja często mylona jest z upadłością firmy, chociaż tak naprawdę często bywa jedynym sposobem na jej uratowanie. Kiedy przedsiębiorstwo boryka się z poważnym kryzysem, decyzja o wdrożeniu stosowanych działań naprawczych może okazać się szansą na kontynuowanie działalności, ale i zwiększenie efektywności i wzrost konkurencyjności na rynku.

Kryzys nie musi prowadzić do upadłości 

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że prowadzenie biznesu wiąże się zarówno ze wzlotami, jak i upadkami. Kryzys, nawet najbardziej poważny, wcale nie musi oznaczać konieczności zakończenia działalności. Szczególnie obecnie, w dobie wciąż przedłużającej się pandemii, należy mieć świadomość istnienia różnych rozwiązań, które mogą stanowić remedium na upadłość.

Proces restrukturyzacji obejmuje różnorodne czynności, które mają na celu uniknięcie upadłości. Jednak zakres podejmowanych działań jest różny w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Może wiązać się z koniecznością cięcia kosztów, redukcji zatrudnienia, sprzedaży części majątku, ale również wprowadzenia istotnych zmian w sposobie zarządzania firmą. Zawsze jednak wstępne etapy obejmują bardzo skrupulatnie przeprowadzoną analizę i ocenę, co następnie pozwala na dokonanie diagnozy, wyciągnięcie wniosków i znalezienie najlepszych rozwiązań naprawczych. W większości przypadków w pierwszej kolejności należy też dążyć do porozumienia się z wierzycielami, a następnie spłaty wszelkich długów. Wszystkie planowane działania muszą być jednak zatwierdzone przez sąd, gdyż dopiero na tej postawie można rozpocząć proces restrukturyzacji.

Jak skutecznie zażegnać kryzys?

Restrukturyzacja może być nie tylko sposobem na wyjście z kryzysu, ale też daje wiele nowych możliwości rozwoju. Jednak jej skuteczność w dużej mierze zależy od profesjonalnej wiedzy prawniczej i ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, doskonałej znajomości zasad funkcjonowania współczesnego biznesu, a również znajomości. Dlatego też pierwszym krokiem powinno być zawsze skorzystanie z fachowego doradztwa prawnego zapewnionego przez kancelarię specjalizującą się w obsłudze prawnej firm.

Profesjonalny doradca nie tylko prawidłowo definiuje problemy przedsiębiorstwa i przyczyny kryzysu, ale również przygotuje wstępny plan, zawierający skuteczne, a jednocześnie możliwe do zrealizowania działania naprawcze.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy