Prowadzenie spraw sądowych

Prowadzenie spraw sądowych

Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych z zakresu wielu dziedzin prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, spadkowych i podatkowych. Reprezentujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Prowadzenie sporów sądowych obejmuje wiele etapów i wymaga od nas dokładnego przygotowania się, dlatego współpraca rozpoczyna się od obszernego wywiadu, analizy sprawy, oceny ryzyk i przygotowaniu rozwiązań, a kończy na sporządzaniu pism i reprezentowaniu klientów przed sądami.

Przejrzyście skonstruowany wniosek

Uważamy, że przemyślane żądania i przejrzysty plan działania poparty zrozumiałym uzasadnieniem i materiałem dowodowym mają kluczowe znaczenie dla korzystnego orzeczenia końcowego. Dlatego wiele czasu poświęcamy na dopracowanie schematu działania. Każdy krok opracowujemy w konsultacji z klientem.

Pełna obsługa prawa na etapie przedsądowym i sądowym

Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie, by wynik sprawy był satysfakcjonujący dla reprezentowanej strony i jednocześnie chronił dobra obu stron sporu. Współpraca z nami oznacza pełną obsługę prawną. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, pomożemy zgromadzić materiał dowodowy i na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych postępach procesu. Działamy stanowczo i elastycznie. Znajdujemy rozwiązania dopasowane do aktualnego stanu sprawy. Przed każdą rozprawą ustalamy z klientem priorytety i plan działania. Natychmiast informujemy klientów o wynikach rozpraw.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy