Prowadzenie spraw sądowych

Prowadzenie spraw sądowych

Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych z zakresu wielu dziedzin prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, spadkowych i podatkowych. Reprezentujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Prowadzenie sporów sądowych obejmuje wiele etapów i wymaga od nas dokładnego przygotowania się, dlatego współpraca rozpoczyna się od obszernego wywiadu, analizy sprawy, oceny ryzyk i przygotowaniu rozwiązań, a kończy na sporządzaniu pism i reprezentowaniu klientów przed sądami.

Przejrzyście skonstruowany wniosek

Uważamy, że przemyślane żądania i przejrzysty plan działania poparty zrozumiałym uzasadnieniem i materiałem dowodowym mają kluczowe znaczenie dla korzystnego orzeczenia końcowego. Dlatego wiele czasu poświęcamy na dopracowanie schematu działania. Każdy krok opracowujemy w konsultacji z klientem.

Pełna obsługa prawa na etapie przedsądowym i sądowym

Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie, by wynik sprawy był satysfakcjonujący dla reprezentowanej strony i jednocześnie chronił dobra obu stron sporu. Współpraca z nami oznacza pełną obsługę prawną. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, pomożemy zgromadzić materiał dowodowy i na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych postępach procesu. Działamy stanowczo i elastycznie. Znajdujemy rozwiązania dopasowane do aktualnego stanu sprawy. Przed każdą rozprawą ustalamy z klientem priorytety i plan działania. Natychmiast informujemy klientów o wynikach rozpraw.

Podobne wpisy

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Zasada podstawowa  Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT), z
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu

Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu organ podatkowy jest obowiązany wydać postanowienie. Treść postanowienia
 • 2023 29 września
 • -
 • Brak komentarzy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy