Na czym polega prawo spadkowe?

Prawo spadkowe stanowi odrębną gałąź prawa cywilnego. Jest to ustawa, regulująca wszelkie sprawy związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Wszelkie kwestie związane z nabyciem spadku po osobie zmarłej w Polsce, szczegółowo reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego, zatytułowana „Spadki”. Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z prawem spadkowym. 

Co reguluje prawo spadkowe i kiedy ma ono swoje zastosowanie?

Przepisy prawa spadkowego przede wszystkim określają zasady, na których opiera się nabywanie praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia. Wskazuje zatem osoby uprawnione do dziedziczenia testamentowego i ustawowego oraz osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem po osobie zmarłej, w inny sposób niż na zasadzie dziedziczenia. Oprócz tego prawo spadkowe reguluje kwestie zasad odpowiedzialności za ewentualne długi, wchodzące w skład spadku. Dwa główne akty prawne, w których zawarte jest większość zagadnień związanych z przepisami prawa spadkowego to kodeks cywilny, regulujący przepisy prawa materialnego oraz kodeks postępowania cywilnego, który określa procedury związane z kwestiami prawa spadkowego. 

Prawo spadkowe a dziedziczenie długów po zmarłym

Wielu osobom nabycie spadku po osobie zmarłej kojarzy się z poprawą stanu majątkowego przez osoby, które spadek ten otrzymają. Należy jednak pamiętać, że śmierć osoby fizycznej nie oznacza wygaśnięcia jej ewentualnych długów czy zobowiązań, a roszczenia jego wierzytelności nie są przerywane. Otóż prawa rzeczowe zmarłego nadal istnieją i przechodzą w ramach spadku na spadkobierców. Prawo spadkowe oprócz określenia tego, kto dziedziczy spadek, reguluje także kwestie związane ze stanowiskiem prawnym spadkobiercy, czyli wpływ jego woli na nabycie spadku oraz formę odpowiedzialności za jego długi. Co to oznacza w praktyce? Mówiąc najprościej osoba dziedzicząca może spadek przyjąć lub odrzucić

Czym jest zachowek?

Omawiając główne zagadnienia regulowane przez przepisy prawa spadkowego, należy także wspomnieć o zachowku. Prawo spadkowe określa bowiem mechanizm zwany właśnie zachowkiem. Ma on na celu ochronę interesów osób dziedziczących przed całkowicie swobodnym i dowolnym rozporządzaniem swoim majątkiem przez przyszłego spadkodawcę. A zatem wskazuje on osoby, które mogą ubiegać się o prawo do zachowku, w momencie kiedy zostały one pominięte w testamencie zmarłego. 

Kolejność dziedziczenia

Prawo spadkowe jasno określa także kolejność dziedziczenia. Po pierwsze, jeśli istnieje testament, który nie został unieważniony to właśnie ten dokument wskazuje spadkobierców. Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, wówczas kolejność dziedziczenia określają przepisy prawa, zgodnie z którymi w pierwszej kolejności powoływani to przyjęcia spadku są małżonek oraz dzieci i dalsi zstępni spadkodawcy, małżonek oraz rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy, dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni, a na końcu dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego w Warszawie, koniecznie sprawdź ofertę kancelarii prawnej Andrzeja Paproty, której prawnicy specjalizują się m.in. w prawie spadkowym. 

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy