Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Miałeś wypadek i nie wiesz, jak skutecznie dochodzić swoich praw? Przeczytaj, czego należy dopilnować, by towarzystwo ubezpieczeniowe poniosło koszty odszkodowania.

Zabezpiecz dowody wydarzenia

W miarę możliwości nie zmieniaj niczego w miejscu wypadku – jego inwestygacja wykaże, co się dokładnie wydarzyło. Jeżeli sprawca odmawia poniesienia odpowiedzialności za wydarzenie, wezwij policję. Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy miejsca wydarzenia poproś o kopię protokołu – będzie to ostateczny dowód na to, że odszkodowanie Ci się należy. Jeżeli zaś sprawca przyznaje się do winy, warto wziąć od niego pisemne oświadczenie, że to on spowodował wypadek – powinny znaleźć się w nim data wydarzenia, a także szczegółowe dane osobowe zarówno sprawcy, jak i poszkodowanych.

Warto też udokumentować scenę wypadku – np. robiąc zdjęcia lub nagrywając filmik. Należy też wezwać rzeczoznawcę, który sporządzi szczegółową wycenę strat i określi wysokość kwoty, która Ci się należy.

Skorzystaj z usług doradcy prawnego

Jeżeli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie, zatrudnij profesjonalną firmę zajmującą się doradztwem prawnym. Pomoże Ci ona w oszacowaniu strat i sprecyzowaniu roszczenia, a także udzieli porad w kwestii skompletowania potrzebnej dokumentacji. Zakres usług takich przedsiębiorstw obejmuje również m.in. doradztwo w kwestii roszczeń mających związek z polisą OC, wypadkami komunikacyjnymi i przy pracy, jak również doradztwo odnośnie roszczeń dotyczących strat materialnych czy zadośćuczynienia za straty psychiczne i koszty leczenia. Ponadto firma wydeleguje reprezentanta, który będzie ubiegał się o odszkodowanie w Twoim imieniu.

Po otrzymaniu dowodów i niezbędnej dokumentacji towarzystwo ubezpieczeniowe musi przeanalizować materiał i dokonać wyceny. Potem zostaje podjęta decyzja o przyznaniu i wysokości odszkodowania. Jeżeli jednak przyznana kwota nie jest zadowalająca – np. nie pokrywa kosztów wypadku czy leczenia medycznego – wciąż masz możliwość odwołania. Pamiętaj, że dokonując go, musisz powołać się na odpowiednie przepisy prawne, by przekonać towarzystwo ubezpieczeniowe do ponownego przeanalizowania sprawy i zmiany decyzji. Również i tutaj warto skorzystać z pomocy doradcy prawnego – udzieli on pomocy m.in. w sformułowaniu treści odwołania.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy