Jak się przygotować do kontroli podatkowej?

Chociaż kontrola podatkowa budzi u przedsiębiorców pewne obawy, trzeba być na nią przygotowanym. Jej celem jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo wypełnia wszystkie swoje podatkowe obowiązki zgodnie z prawem. Zasadniczo czynności kontrolne powinny być wcześniej zapowiedziane, więc można się do nich stosownie przygotować. Kontrole bez powiadomienia przeprowadzane są wyłącznie wtedy, gdy istnieją przesłanki do wszczęcia niezbędnych procedur.

Co warto zrobić przed kontrolą skarbową?

Teoretycznie każdy przedsiębiorca powinien regularnie porządkować swoje kwestie podatkowe i rozliczać się zgodnie z prawem. Niemniej wiedząc o planowanej kontroli, warto dodatkowo sprawdzić, skompletować i zweryfikować wszelkie dokumenty z tego obszaru. Jest to też najlepszy czas na to, aby skorygować potencjalne błędy. Warto dokonać korekty faktur kosztowych i zakupowych, poprawić nieprawidłowe zapisy w KPiR czy deklaracje podatkowe (poprzez wysłanie deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem). Należy też uiścić wszelkie zaległości podatkowe (zwykle wraz z odsetkami za zwłokę), aby uniknąć konieczności wyjaśniania ich zaistnienia.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że w praktyce wielu przedsiębiorców nie wie, w jaki sposób rozpocząć przygotowania z tego zakresu lub jakie dokumenty wymagają szczególnej uwagi. Niewątpliwie jest to dość trudne i wymagające pewnej wiedzy. Jeśli więc chcesz być perfekcyjnie przygotowany do kontroli skarbowej, możesz skorzystać z naszych usług doradztwa podatkowego. Jesteśmy w stanie za ciebie dopełnić wszelkich formalności, skorygować niedociągnięcia, rozwiązać trudne sprawy podatkowe itd. Podejmiemy niezbędne czynności, aby Twoje przedsiębiorstwo nie musiało obawiać się kontrolerów z organów skarbowych.

Do kontroli musi być stosownie przygotowany również przedsiębiorca, aby nie udzielić pochopnie zbędnych informacji. Musisz dobrze zastanowić się, zanim złożysz jakiekolwiek oświadczenia dotyczące stanu faktycznego. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, możesz poprosić kontrolujących o przedłużenie terminu na przygotowanie odpowiedzi. Raz podane informacje, trudno będzie sprostować na dalszych etapach działań kontrolnych.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy