Jak się przygotować do kontroli podatkowej?

Chociaż kontrola podatkowa budzi u przedsiębiorców pewne obawy, trzeba być na nią przygotowanym. Jej celem jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo wypełnia wszystkie swoje podatkowe obowiązki zgodnie z prawem. Zasadniczo czynności kontrolne powinny być wcześniej zapowiedziane, więc można się do nich stosownie przygotować. Kontrole bez powiadomienia przeprowadzane są wyłącznie wtedy, gdy istnieją przesłanki do wszczęcia niezbędnych procedur.

Co warto zrobić przed kontrolą skarbową?

Teoretycznie każdy przedsiębiorca powinien regularnie porządkować swoje kwestie podatkowe i rozliczać się zgodnie z prawem. Niemniej wiedząc o planowanej kontroli, warto dodatkowo sprawdzić, skompletować i zweryfikować wszelkie dokumenty z tego obszaru. Jest to też najlepszy czas na to, aby skorygować potencjalne błędy. Warto dokonać korekty faktur kosztowych i zakupowych, poprawić nieprawidłowe zapisy w KPiR czy deklaracje podatkowe (poprzez wysłanie deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem). Należy też uiścić wszelkie zaległości podatkowe (zwykle wraz z odsetkami za zwłokę), aby uniknąć konieczności wyjaśniania ich zaistnienia.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że w praktyce wielu przedsiębiorców nie wie, w jaki sposób rozpocząć przygotowania z tego zakresu lub jakie dokumenty wymagają szczególnej uwagi. Niewątpliwie jest to dość trudne i wymagające pewnej wiedzy. Jeśli więc chcesz być perfekcyjnie przygotowany do kontroli skarbowej, możesz skorzystać z naszych usług doradztwa podatkowego. Jesteśmy w stanie za ciebie dopełnić wszelkich formalności, skorygować niedociągnięcia, rozwiązać trudne sprawy podatkowe itd. Podejmiemy niezbędne czynności, aby Twoje przedsiębiorstwo nie musiało obawiać się kontrolerów z organów skarbowych.

Do kontroli musi być stosownie przygotowany również przedsiębiorca, aby nie udzielić pochopnie zbędnych informacji. Musisz dobrze zastanowić się, zanim złożysz jakiekolwiek oświadczenia dotyczące stanu faktycznego. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, możesz poprosić kontrolujących o przedłużenie terminu na przygotowanie odpowiedzi. Raz podane informacje, trudno będzie sprostować na dalszych etapach działań kontrolnych.

Podobne wpisy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy

Czas trwania postępowania podatkowego

Czas trwania załatwiania spraw przed urzędem skarbowym Zgodnie z art.139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
 • 2023 18 września
 • -
 • Brak komentarzy

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi
 • 2023 30 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy

Czym różni się kontrola podatkowa od postępowania podatkowego?

Cele i istota kontroli podatkowej Zgodnie z art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: „Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują
 • 2023 01 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy