Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?  

Podatek od spadków i darowizn jest ustalany w zależności od grupy podatkowej nabywcy. Grupy te są określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy. Wiele osób zadaje sobie pytanie: „ile pieniędzy można dać dziecku bez podatku?”. Jak sprawdzić, kto nie zapłaci podatku od darowizny według obecnych przepisów prawa?

W tym celu należy ustalić, do jakiej grupy opodatkowania od darowizny należy osoba obdarowana, stawki opodatkowania darowizn są bowiem zależne od przynależności do danej grupy.

Grupy określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy, to:

 • I grupa podatkowa obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 • II grupa podatkowa obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 • III grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców.
 • 0 grupa podatkowa, która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. 

Czy podatek od spadku i darowizn dotyczy wszystkich darowizn bez wyjątku? W ramach poszczególnych grup podatkowych istnieją pewne zwolnienia. A kto nie zapłaci podatku od darowizny?

Podatek od darowizny – do jakiej kwoty jest zwolniony? 

Darowizna to przekazanie majątku na rzecz drugiej osoby bez żadnych opłat. Przy tej czynności powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem od spadków i darowizn. 

Wysokie stawki tego podatku, wynoszące od 3% do 20% od części darowizny przekraczającej kwotę wolną od podatku, często zniechęcają do tego sposobu przekazywania majątku. 

Przykładowo, w 2024 roku darowizna w najbliższej rodzinie może mieć różne konsekwencje podatkowe w zależności od grupy podatkowej i kwoty wolnej od podatku.

Do jakiej kwoty można dać darowiznę bez podatku?

W jakich przypadkach obdarowany nie musi płacić podatku? W odniesieniu do podatku od spadków i darowizn w podziale na trzy grupy podatkowe, wysokość limitu zwolnienia od opodatkowania darowizny wynosi:

 • Grupa I: Dla tej grupy wolna kwota od podatku od darowizny wynosi 36 120 zł od 1 lipca 2023 roku, co nadal obowiązuje w 2024 roku.
 • Grupa II: Kwota wolna od podatku w przypadku darowizny to 27 090 zł od 1 lipca 2023 roku, co nadal obowiązuje w 2024 roku.
 • Grupa III: Kwota, do której nie płaci się podatku od darowizny to 5 733 zł od 1 lipca 2023 roku, co nadal obowiązuje w 2024 roku.

Kwota zwolnienia od podatku od darowizny jest bardzo istotna. Wartości darowizn, które nie przekraczają określonych kwot wolnych od podatku umożliwiają bowiem zwolnienie z podatku od darowizny określa to prawo dotyczące darowizn oraz prawo spadkowe.

Jednakże limit zwolnienia z podatku od darowizny to nie wszystko.

Dla grupy 0 (która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) istnieje możliwość skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku – ale przy spełnieniu określonych warunków. 

Jakie są warunki zwolnienia z opodatkowania darowiznami?

Jeśli darowizna w najbliższej rodzinie dotyczy osób z zerowej grupy podatkowej, przysługuje im pełne zwolnienie z podatku. 

Warunkiem jest zgłoszenie tej darowizny do odpowiedniego urzędu skarbowego i jej dokładne udokumentowanie, nawet jeśli jej wartość przekroczyła 36 120 zł (limit zwolnienia podatku od darowizny od 1 lipca 2023 roku). 

Natomiast, gdy wartość darowizny jest niższa od tego limitu, nie ma obowiązku zgłaszania jej do urzędu. Warto sprawdzić limity, obliczyć kwoty darowizn oraz wiedzieć, czy i w jakim terminie należy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego i zapłacić podatek. Kancelaria podatkowa udziela odpowiedzi na pytania z zakresu darowizn, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego 2024?

Darowiznę przekazaną w rodzinie (Grupa 0) należy zgłosić w urzędzie skarbowym. Jest na to 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny. Pozostałe grupy mają miesiąc na złożenie deklaracji i zapłatę podatku, licząc od daty otrzymania darowizny.

Nie trzeba składać zeznania, gdy:

 • wartość rynkowa darowizny (dodana do wartości innych darowizn od tej samej osoby w ciągu 5 lat) nie przekracza kwoty wolnej od podatku;
 • umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego.

Podobne wpisy

Jak przekazać darowiznę na niepełnoletnie dziecko?

Darowizna na niepełnoletnie dziecko, czyli jak przepisać mieszkanie na niepełnoletniego?  

Procedura przepisania nieruchomości na dziecko jest możliwa na trzy różne sposoby: poprzez umowę dożywocia, testament lub umowę darowizny mieszkania. A
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Spadek a darowizna – na czym polega różnica?

Spadek a darowizna – różnice 

Spadek i darowizna to w przepisach prawa dwa zupełnie różne pojęcia, a każde z nich regulowane jest przez Kodeks cywilny.
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Jak uniknąć podatku od spadków i darowizn?

Jak uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizn?  

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn zależy od momentu, w którym dochodzi do nabycia
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego?

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?  

Osoby należące do I grupy podatkowej mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn przy otrzymaniu darowizny, pod warunkiem
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy