Co trzeba zrobić żeby zostać doradcą podatkowym?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Każdy doradca podatkowy jest obowiązkowo członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

Jakie warunki należy spełnić?


Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest spełnienie odpowiednich warunków:

 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • odbycie w Polsce 6 – miesięcznej praktyki zawodowej.

Dodatkowo, aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych kandydat musi zdać egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego. Poza szeroką wiedzą merytoryczną, doradca podatkowy musi posiadać nieskazitelny charakter, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Co trzeba zrobić żeby zostać doradcą podatkowym

Ile kosztuje egzamin na doradcę podatkowego?

Wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 416). Zgodnie z tym rozporządzeniem, opłata za egzamin wynosi 1800 zł.

W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 900 zł

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy