Co trzeba zrobić żeby zostać doradcą podatkowym?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Każdy doradca podatkowy jest obowiązkowo członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

Jakie warunki należy spełnić?


Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest spełnienie odpowiednich warunków: wyższego wykształcenia, korzystanie z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, a także odbycie w Polsce 6 – miesięcznej praktyki zawodowej.

Aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych kandydat musi zdać egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego. Poza szeroką wiedzą merytoryczną, doradca podatkowy musi posiadać nieskazitelny charakter, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Ile kosztuje egzamin na doradcę podatkowego?

Wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 416). Zgodnie z tym rozporządzeniem, opłata za egzamin wynosi 1800 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 900 zł

Podobne wpisy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy

Czas trwania postępowania podatkowego

Czas trwania załatwiania spraw przed urzędem skarbowym Zgodnie z art.139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
 • 2023 18 września
 • -
 • Brak komentarzy

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi
 • 2023 30 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy

Czym różni się kontrola podatkowa od postępowania podatkowego?

Cele i istota kontroli podatkowej Zgodnie z art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: „Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują
 • 2023 01 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy